Cieľ

Oblasť investičnej výstavby

1/ zabezpečiť vybudovanie prístupovej cesty na ihrisko ako aj vybudovanie mostíka cez potok

2/ pripraviť projekt na vybudovanie pomocnej tréningovej plochy

3/ vybudovanie pomocnej tréningovej plochy

4/ dokončiť podlahy pri bufete