Výročná schôdza

Výročná členská schôdza

Dňa 30.11.2012 sa konala v sále požiarnej zbrojnici výročná schôdza, ktorej sa zúčastnili členovia futbalového tímu FC TVS Kláštor pod Znievom a fanúšikovia. Každý zúčastnený nad 18.rokov mohol hlasovať členov do:

 • výboru
 • návrhovej komisie
 • mandátnej komisie

 

 Dokumenty:

pre zobrazenie Návrhu rozpočtu nákladov FC TVS Kláštor pod Znievom na rok 2013 – 4.družstvá(muži,dorast,žiaci,prípravka) kliknite sem!

Uznesenie

 

Zápisnica

z výročnej členskej schôdze FC TVS konanej dňa 30.11.2012 v Kláštore pod Znievom

 

 1. Schôdzu otvoril predseda FC TVS Ján Baleja
 2. Za zapisovateľa bol určený: Ľudovít Smik
 3. Do návrhovej komisie boli zvolení: Ľudovít Smik, Rastislav Kostolník
 4. Do mandátnej komisie bol zvolený: Ľudovít Klein
 5. Volebná komisia pracovala v zložení: Maroš Halahija, Martina Balejová
 6. Správu výboru o činnosti FC TVS za rok 2012 predniesol Ján Baleja
 7. O činnosti družstiev –  mužov, dorastu, žiakov a prípravky za rok 2012 informovali:

Michal Pyšný – prípravka, Jaroslav Šmiček – žiaci, Maroš Halahija – dorast a Bohumír Jeťko – dospelí

 

V jednotlivých družstvách tréneri určili najlepšieho hráča za rok 2012:

Prípravka – Tibor Bodoň

Žiaci – Lukáš Šmiček

Dorast – Marek Halahija

Dospelí – Peter Černák

 

Starosta obce Mgr. Maroš Halahija – udelil  ďalšie dva ocenenia:

Cenu „Fanúšik roka“ – získali manželia Nagyovci z Martina

Cenu „ Futbalové srdce“ – získal Ján Baleja ( rodina Balejová)

 

 1. O hospodárení FC TVS za rok 2012 informoval Ján Baleja
 2. O  návrhu rozpočtu na rok 2013 informoval Ľudovít Smik
 3. Voľby výboru:

Predseda mandátnej komisie skonštatoval, že na schôdzi je prítomných 52 členov, z toho 18 členov mladších ako 18 rokov. Právo voliť má teda 34 členov.

 

Do 5 členného výboru kandidovali 8 kandidáti:

Ján Baleja , Oľga Balejová, Peter Černák, Rastislav Kostolník, Michal Pyšný, Ľudovít Smik, Milan Šimko, Jaroslav Šmiček

 

V tajnom hlasovaní odovzdalo volebný lístok 34 členov.

Výsledky volieb:

Ján Baleja 27 hlasov, Oľga Balejová 18 hlasov, Peter Černák 17 hlasov, Rastislav Kostolník 16 hlasov, Michal Pyšný 6 hlasov, Ľudovít Smik 30 hlasov, Milan Šimko 31 hlasov, Jaroslav Šmiček 20 hlasov

 

Päť členný výbor bude pracovať v zložení:

Ján Baleja, Oľga Balejová, Ľudovít Smik, Milan Šimko, Jaroslav Šmiček

 

Následne členovia výboru zvolili za predsedu FC TVS Ľudovíta Smika a podpredsedu Jána Baleja.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 1. Povedali v diskusii:
  Ján Baleja, podpredseda FC TVS Kláštor pod Znievom:

  „Mrzí ho neprítomnosť rodičov žiakov – malý záujem o činnosť detí. Treba zlepšiť spoluprácu výboru FC s Petrom Šmičekom – propagácia futbalu v Kláštore na internete.“

Milan Šimko, člen výboru FC TVS Kláštor pod Znievom:
„Poukázal na problém prechodu medzi dorastom a dospelými. Skonštatoval, že Kláštor ešte za posledných 50 rokov nemal také kvalitné mužstvo z vlastných odchovancov.“

Peter Černák, stredopoliar FC TVS Kláštor pod Znievom:
Dorastencov povzbudil k účasti na tréningoch dospelých.

Dušan Venglár, fanúšik FC TVS Kláštor pod Znievom:
„Poďakoval vedeniu aj mužstvám, ako fanúšik je rád, že sa presadzovali najmä Kláštorčania a prinášali nám radosť. Pochválil kvalitu trávnika..“

Michal Pyšný, tréner prípravky FC TVS Kláštor pod Znievom:
„Tiež ako fanúšik pochválil kvalitu zápasov A – mužstva. Taktiež upozornil na novú web stránku FC TVS  a vyzdvihol zásluhu Petra Šmičeka na jej rozbehu a udržiavaní.“

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Správa o činnosti FC TVS Kláštor pod Znievom za roku 2012.

 

Výbor FC TVS Kláštor pod Znievom pracoval v roku 2012 v tomto zložení:

Ján Baleja – predseda, Ľudovít Smik – tajomník, Oľga Balejová- ekonómka

Výbor sa schádzal počas súťaží  minimálne raz za dva týždne. V jesennej časti boli pozývaní na zasadnutie výboru aj Maroš Halahija a Jaroslav Šmiček.

Výbor riešil najmä problémy s financovaním činnosti,  s materiálno technickým zabezpečením družstiev,  údržbou ihriska a šatní, doplnením kádra dospelých formou hosťovania alebo prestupov.

V Rade TFZ má FC TVS Kláštor pod Znievom svojho zástupcu už nepretržite 10 rokov. Po Jánovi Balejovi st, nás od roku 2006 zastupuje Ľudovít Smik.

Úspechy FC na športovom poli:

V januári boli vyhlásené výsledky ankety „ Jedenástka roka 2011“ a ankety „ Najlepší futbalista roka 2011“ Turčianskeho futbalového zväzu.

 Piati hráči družstva dospelých boli v jedenástke roka 2011. ( Peter Černák, Ján Jeťko, Marek Jeťko, Tomáš Krutek a Tomáš Mravec ).

Najlepším futbalistom roka 2011“ Turčianskeho futbalového zväzu sa stal náš hráč – Ján Jeťko.

Družstvo dospelých sa umiestnilo na 2. mieste I. Quick triedy súťažného ročníka 2011/2012.

Po odhlásení mužstva Turian z krajských súťaží sme dostali ponuku prihlásiť naše mužstvo do V. ligy skupiny B súťažného ročníka 2012/2013.

Účinkovanie družstva dospelých v jesennej časti V. ligy až na posledné tri stretnutia bolo veľmi dobré. Svedčil o tom aj divácky záujem o stretnutia našich chlapcov.

Družstvo dorastu sa umiestnilo na 3. mieste I. triedy skupina B  súťažného ročníka 2011/2012. Po súťažnom ročníku 5 chlapci končili v tejto vekovej kategórii. Žiaľ ani jeden z nich neprešiel do kádra dospelých.

Družstvo žiakov sa umiestnilo na 3. mieste I. triedy skupina B  súťažného ročníka 2011/2012.

Naše družstvo žiakov sa umiestňuje dlhodobo na  popredných miestach okresnej súťaže.

Družstvo  prípravky – zatiaľ nehrá pravidelnú súťaž ale jej prípravné zápasy dávajú nádej, že o budúcnosť futbalu v obci nemusíme mať obavy.

V roku 2012 sa nám podarilo na ihrisku zrealizovať tieto úpravy:

–          zastrešenie garáží

–          oprava lavičiek na sedenie

–          oprava zábradlia okolo ihriska

–          zastrešenie stanoviska pre videozáznam

–          úprava WC

 

                                                                            Ján Baleja

                                                                           predseda FC TVS

 

 Zapísal Ľudovít Smik

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.